W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS - jednostką administrującą platformą.

Małgorzata Grad-Grudzińska:
malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl tel.(081) 537 61 81Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 grudzień 2016, 11:12