Kurs dla klas drugich

Powtórzenie do matury z matematyki w języku angielskim

Zajęcia dla maturzystów - poziom podstawowy

Zajęcia z matematyki realizowane jako część projektu "Kształcenie drogą do sukcesu". Projekt ten jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego